Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen, dus komt er verandering!

Zuidplas Fairtrade Gemeente

Waarom Fairtrade.

Fairtrade is een wereldwijde beweging met als doel dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu
De Fairtrade organisatie werkt nauw samen met producenten en boeren in Afrika, Zuid-Oost Azië en Latijns-Amerika.
Fairtrade wil eerlijk geproduceerd eten, drinken en non-food producten (milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd) bereikbaar maken voor iedereen door het ontwikkelen van lokale handelsketens. Hierdoor wordt een beter leven mogelijk voor de mensen met wie wordt samengewerkt.

Wat is Fairtrade.
Fairtrade streeft er naar om bijvoorbeeld boeren en andere producenten in Afrika, Zuid-Oost Azië en Latijns-Amerika voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Ook worden aan Fairtrade producten strengere milieu-eisen gesteld. Het doel van Fairtrade is het eerlijk handelen en verhandelen van goederen.

Kernteam Zuidplas Fairtrade Gemeente.
Het Kernteam Zuidplas Fairtrade Gemeente, vallend onder de Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas, heeft het nu voor elkaar: We hebben de titel 'Fairtrade Gemeente'! Aan alle 6 criteria van de campagne Fairtrade Gemeente wordt voldaan. Deze criteria zijn: een lokaal kernteam; steun van gemeente; winkels en horeca die Fairtrade producten verkopen en gebruiken; lokale organisaties, bedrijven en groothandels die Fairtrade producten kopen en gebruiken; media aandacht voor de doelstellingen; stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aan het criterium lokaal kernteam is voldaan. Het kernteam bestaat uit 3 personen, 1 vrijwilligers van de wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel, 1 vrijwilliger van de helaas gesloten wereldwinkel van Zevenhuizen en 1 vrijwilliger op persoonlijke titel. De werkgroep heeft een werkplan opgesteld en dit plan is in oktober 2018 overhandigd aan de wethouder.
De steun van de gemeente bestaat uit: een besluit van B &W van 21 maart 2017 om het initiatief te ondersteunen om te komen tot een kernteam ter verkrijging van het predicaat Zuidplas Fairtrade gemeente en het beschikbaar stellen van de website.

De werkzaamheden van het kernteam hebben o.a. bestaan uit het inventariseren van inkoop, verkoop en gebruik van Fairtrade artikelen. Het gaat dan om artikelen bij de gemeente, de supermarktbranche, winkels, in de vrijetijds- en recreatiesector, de horeca en overige branches zoals bouwmarkten, tuincentra en maatschappelijke organisaties. Ook zorgt de werkgroep voor media-aandacht. 

Door de corona-crisis zijn ook de boeren en producenten hard getroffen, des te meer reden om te streven naar een gemeente die Fairtrade hoog in het vaandel heeft staan.

Wij zijn nu Fairtrade Gemeente!

Begin 2023 kwam dan eindelijk het verlossende woord: Wij voldoen nu aan alle criteria en we mogen Fairtrade gemeente worden! Op 6 mei heeft een bestuurslid van het landelijk bureau Fairtrade gemeenten de titel van Fairtrade gemeente uitgereikt aan de gemeente Zuidplas in de Wereldwinkel in Nieuwerkerk. De gemeente had de week ervoor als Fairtrade stickers aangebracht bij de toegangen van het dorp.

Fairtrade Weken

De twee Fairtrade Weken zijn dé momenten van het jaar voor de kernteams in Fairtrade Gemeenten om activiteiten te organiseren en aandacht te vragen voor eerlijke handel om zo meer bewustwording te creëren bij inwoners en ondernemers. De Fairtrade weken in 2023 zijn:
6 mei t/m 14 mei  met thema 'leefbaar loon | leefbaar inkomen'
28 oktober t/m 5 november met thema 'Fairtrade en klimaat'

In de Fairtrade week van 6 t/m 14 mei werd ook een fietstocht uitgestippeld die langs adressen voert waar Fairtrade producten gebruikt/verkocht worden en zodoende bijdragen aan een leefbaar loon en leefbaar inkomen voor producenten in ontwikkelingslanden. Deze fietstocht is te vinden in de Wereldwinkel Nieuwerkerk ad IJssel, Dorpsstraat 51a en je kunt deze fietstocht ook hier online vinden. Lees er meer over op https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/zuidplas/nieuws/fairtrade-week-2023/

Uiteraard zijn in de Wereldwinkel ook vele Fairtrade producten te koop en kunnen de medewerkers u van alles over Fairtrade vertellen, maar het kernteam blijft streven naar uitbreiding van het gebruik van Fairtrade artikelen! Kom eens langs aan de Dorpstraat 51 in Nieuwerkerk aan den IJssel of meld je aan voor het Fairtrade team!

Relevante websites:  

https://www.wereldwinkel-nieuwerkerk.nl/

https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/zuidplas/

https://www.fairtradeoriginal.nl 

https://www.fairplaza.nl